+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.
+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.

“A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerősebb nevelőeszköze.”
Szent-Györgyi Albert

Pályázatok

Jó gyakorlat pályázat

A Klebersberg Központ pályázati felhívást adott ki bevezethető, elterjeszthető jó gyakorlatok, szakmai programok megvalósítására. A jó gyakorlat olyan pedagógiai – módszertani tevékenység, amely egy vagy több, konkrétan meghatározott célra fókuszál, támogatja a pedagógiai munkát, vagy annak szerves része.

Iskolánk ezen vissza nem térítendő támogatást nyert, melyet 2018. december 31-ig kell felhasználni.

Jó gyakorlatok alkalmazásának időtartama: 2018. szeptember – december 20.

Célja: hozzájáruljon ahhoz, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó egészséges életvitelhez.

Szükségességét abban látjuk, hogy tanulóink megértsék az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát, tudják ezeket a mindennapi életükben használni. Ki kell alakítanunk a tanulókban az igényt a fizikai és pszichés egészség, az egészséges környezet megőrzése iránt.

  1. Egészséges táplálkozási program:

A programban elsőtől – nyolcadik osztályig vesznek részt a tanulók, 13 foglalkozás keretén belül. Ebben nagy gondot fordítunk az élelmiszerek, az ételkészítési módok választékosságára, az étkezés körülményeire, hogy ezek pozitívan befolyásolják, alakítsák a táplálkozási attitűdöket.

Elméleti és gyakorlati foglalkozás keretén belül ismerkedhetnének az egészséges táplálkozás alapjaival Kisa Judit dietetikus szakember vezetésével. Természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelően.

  1. Mozgás, sport: havi rendszerességgel sportversenyt tartunk az évfolyamoknak, ebben

összemérhetik ügyességüket. Ez még jobban összekovácsolja az adott évfolyam tanulóinak közösségét.

Ehhez kapcsoltuk a taktikai gondolkodást igénylő sportot, a sakkot. A sakkjáték összetett és bonyolult tevékenység, jó hatással van azokra a képességekre, amelyek a sikeres iskolai teljesítményekhez szükségesek.

  1. Személyiségfejlesztő tánc és drámafoglalkozások alsó és felső tagozatos tanulóknak 13 alkalommal.

Tematika:

1-2.osztály: népi gyermekjáték és a népmese összefüggése

3-4.osztály: a páros táncok segítségével a társas kapcsolatok, megfelelő kommunikáció kialakítása

5-6.osztály: a verbunk táncstílus kialakulása, személyiségformáló szerepe. Legénykori beavató szertartások a magyar és más népek néptáncaiban. Ehhez a témához tartozó történetek a monda/misztikus világából.

7-8.osztály: az autentikus és a tematikus (táncszínházi) világ kialakulása, összefüggései, különbségei. Színpadi, tánctechnikai kommunikációs technikák, bizalom „szerepjátékok”. Mozdulat, improvizációs gyakorlatok. A magyar népmesék, mondai történetek, valamint a külföldi „mai” bestseller ifjúsági regények színpadra állítása, összefüggései, társadalmi üzenete.

A foglalkozásokat Balázs Péter néptáncpedagógus tartja.

  1. Délutáni tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások tartása, művészetterápia a képzőművészet segítségével
  • kézműves foglalkozások, művészetterápiás foglalkozások heti rendszerességgel
  • tehetséggondozó programok tartása heti rendszerességgel – LÜK oktatócsomag felhasználásával
  1. Olvasóvá nevelés, új könyvek vásárlása az iskolai könyvtárba
  • az olvasás megszerettetése
  • művészetterápia a mese segítségével
  • az iskolai könyvtár tanulást segítő szolgáltatásainak növelése