+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.
+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.

“A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerősebb nevelőeszköze.”
Szent-Györgyi Albert

Rólunk

Bemutatkozunk

AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

A Ferencvárosi Sport Általános Iskola hagyományos iskolaszerkezetű, 8 évfolyamos általános iskola. Megfelelő sport és tanulmányi eredmény elérése esetén a hozzánk járó gyerekek gimnáziumunkban folytathatják tanulmányaikat.

Sportiskolaként sportágak széles kínálatával (kézilabda, torna,  labdarúgás, néptánc, sakk, jégkorong, korcsolya, úszás, birkózás )  növeljük tanulóink fizikai álló- és küzdőképességét. Megismertetjük az aktív mozgás és játék örömének élményével, a szabályok követésével, az egyéni és közös siker elérések kritériumaival.

Esélyegyenlőséget biztosítunk a különböző adottságú és képességű tanulóinknak, differenciált képességfejlesztéssel és tehetséggondozással.

Ökoiskolaként a fenntartható fejlődés és jövő jegyében megismertetjük tanulóinkat a környezetvédelem jelentőségével és az egészségtudatos életmóddal.

 

Alsó tagozatunk jellemzői:
 • hagyományos módszeren alapuló olvasástanítás
 • választható foglalkozások: angol és német nyelv, informatika, művészeti foglalkozások, néptánc, balett.
 • a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal fejlesztő pedagógus és logopédus is foglalkozik
 • kiemelkedő szerepet kap a tehetséggondozás, kerületi és levelező versenyekre való felkészítés, az egészséges életmódra nevelés, a mozgáskultúra, a korszerű táplálkozási szokások kialakítása
 • célunk a minden gyermekben benne rejlő tehetség azonosítása és fejlesztése
 • felmenő rendszerben sakkoktatásban részesülnek a gyerekek
 • a napköziben tartalmas programokkal várjuk a gyermekeket—klubnapközi, hagyományőrző programok
 • reggeli ügyeletet 7 órától biztosítunk
INDULÓ ELSŐS OSZTÁLYAINK:

 

1.C – SPORTOSZTÁLY ( labdaközpontú)    

Célja:

 • sokoldalú személyiség fejlesztése a labdás sportágak segítségével kiegészítve az egészséges életmód kialakításához elengedhetetlenül szükséges atlétikai és torna alapok készségszintű elsajátításának segítségével
 • utánpótlás képzése különböző sportágak részére az óvodából iskolába kerülő sportban tehetséges gyerekek kiválasztásával
 • a kiemelkedően tehetséges kis sportolóinknak lehetőséget biztosítani arra, hogy hazánk legnagyobb és legnépszerűbb klubjának az FTC-nek a szakosztályaiban sportoljanak, versenyezzenek
 • a sportolói életpálya felépítésének kiszélesítése érdekében választható idegen nyelv és informatika oktatásának biztosítása

Követelmények:

 • alkalmassági vizsgán megfelelt minősítés
 • sportorvosi alkalmassági
 • az osztályba felvételt nyert tanulóknak az egyesületi tagság kötelező (Az egyesületi tagsággal nem rendelkező tanulóknak iskolánk partneregyesülete/iskolai egyesület biztosítja a tagsági lehetőséget)

A sportosztályba jelentkezők számára kötelező alkalmassági vizsgát tenni!

 

1.A –  ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLY

Az általános tantervű oktatás mellett emelt óraszámban tanulják a gyermekek a matematikát. Ezekben az osztályokban nagyobb hangsúlyt fektetünk a művészetekre, a néptánc oktatására, az informatikára.

 

FELSŐ TAGOZATUNK JELLEMZŐI:

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.

Ennek érdekében tanórán és tanórán kívül is kiemelt szerepe van a pályaorientációnak, sokat teszünk a pályaválasztás előkészítéséért.

Tudatosítjuk tanulóinkban a munkavégzés jelentőségét, továbbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatát. Fontos a továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya kialakítása és elképzelése. Lényeges az egyéni lehetőségek megítélése, reális önértékelés, a tervezett életpályára való alkalmasság összetevőinek tudatosítása.

 

MEGKÖZELÍTÉS

Az iskola megközelíthető: – M3 metróval (Nagyvárad téri megálló) – 24-es villamossal (Balázs B. utcai megálló)

Iskolánk címe: 1096 Budapest, Telepy u. 17.

Tel.: (06-1) 216-1214

 E-mail: fsi.titkar@gmail.com

Honlap: www.fsi.sulinet.hu