+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.
+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.

“A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerősebb nevelőeszköze.”
Szent-Györgyi Albert

Felvételi

Beiratkozás

Az első osztályosok beiratkozása a 2021/2022-es tanévre

Az általános iskolai személyes beiratkozás ideje:

2021. április 15. 8.00-18.00
2021. április 16. 8.00-18.00 

Amennyiben személyesen kívánja beíratni gyermekét , kérjük hívja iskolánkat időpont egyeztetése miatt!

Az iskola épületében a vészhelyzetre tekintettel, a járványügyi szabályok betartása miatt csak előre egyeztetett időpontban tudjuk Önöket fogadni!

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • az egyik szülő személyazonosító igazolványa

Ha van:

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
 • óvodai szakvélemény
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A Nkt. 50. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy sport emelt szintű oktatás esetében az iskola Pedagógiai Programja szerint alkalmassági vizsgát szervezzen az általános iskola. A képesség, fizikai alkalmasság mérése azt mutatja meg, hogy a jelentkező a jövőben – kellő szorgalom esetén – meg tud-e felelni az iskola emelt szintű testnevelés oktatásának követelményeinek.

2021/2022-es tanévben a sportosztályba jelentkező leendő 1. osztályosok számára a kötelező alkalmassági vizsga időpontja:

 1. április 13. ( kedd ) 14:00 –tól előre egyeztetett időpontban kis létszámú csoportokban!

Kérjük, hogy a gyerekek testnevelés felszerelést hozzanak magukkal. 

Feladatok:

 1. Gimnasztikai feladatok utánzással és utasítással:
 • futások, szökdelések, karkörzések, állatmozgások
  Értékelés: 1 -10 pont
 1. Torna előkészítő mozgások:
 • híd, gurulóátfordulás, terpeszülésben hajlítás előre, padon járások, fordulatok
  Értékelés: feladatonként 1 – 10 pont
 • mászás kötélen
  Értékelés: magasságtól függően 1 – 10 pont
 1. Atlétika:
 • szökdeléses feladatok koordinációs létrán
  Értékelés: db szám után
 • helyből távolugrás
  Értékelés: cm távolság mérés
 • kislabda hajítás
  Értékelés: m távolság mérés
 1. Labdás feladatok:
 • Labdapasszolás falra 1-2 m távolságból
  Értékelés: 10 passzból mennyit kap el.
 • Labdafeldobás (tenisz és szivacskézilabda) és elfogás bal, jobb, két kézzel
  Értékelés: 5 kísérletből mennyi sikeres
 1. Kombinált feladat:
 • A: 5 m-es pályán elhelyezett 6 bója között szlalom labdagurítás kézzel a földön, a pálya végén gurítás célra
 • B: Ugyanezen a pályán szlalom labdavezetés kézzel, a végén célba dobás
  Értékelés: 1 – 10 pont feladatonként a labdavezetés milyensége és a célba dobás pontosságának függvényében

 

                                                                          Horváthné Gál Mónika

                                                                                     igazgatóhelyettes

 Budapest, 2021.március 31.